Lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 06/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo và tài liệu của Luật Đấu giá, Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo Luật Đấu giá tài sản; góp ý về giải thích từ ngữ trong dự án luật, bổ sung nội dung, thời hạn thông báo kết quả đấu thầu tài sản, quy định mức giá khởi điểm phù hợp với mặt bằng thị trường, việc ủy quyền cho người tham gia đấu giá tài sản, nâng mức phí đóng bảo lãnh hồ sơ đấu giá, quy định các bước giá, trả giá trực tiếp, gián tiếp...

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Dự án Luật Đấu giá được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, sửa đổi để phù hợp trong công tác đấu giá hiện nay. Đồng chí nhận định công tác đấu giá tài sản hiện còn một số khó khăn, hạn chế; ở phạm vi rộng việc đấu giá tài sản cần tham khảo ở những nước tiên tiến trong khu vực, khi tiến hành đấu giá tài sản cần thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các đại biểu tham gia góp ý vào Dự án Luật Đấu giá tài sản.

Các đại biểu tham gia góp ý vào Dự án Luật Đấu giá tài sản.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 12 ý kiến đóng góp vào Dự án Luật để trình Quốc hội xem xét trong quá trình sửa đổi Luật./.

Xem thêm