Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024:

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, quản lý hội viên

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/01, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Bắc Kạn hiện có 07 tổ chức Hội cấp huyện, 53 tổ chức Hội cấp xã; tổng số hội viên toàn tỉnh là 1.397 người. Năm 2023, cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội, Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai, hướng dẫn Hội các cấp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tới hội viên và Nhân dân. Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được cụ thể hóa từ tỉnh đến Hội cơ sở.

Làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết chế độ, chính sách. Cụ thể, Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ chính sách đối với 01 trường hợp tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Cho ý kiến và xác nhận 02 trường hợp là cựu TNXP, đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định...

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế - Vì Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục được chú trọng. Thường xuyên động viên, giúp đỡ những hội viên còn có sức khỏe tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình...

Năm 2024, Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, quản lý hội viên; tiếp tục phối hợp thực hiện chính sách đối với TNXP; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ theo ký kết giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội và UBND tỉnh phát động; tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

Dịp này, có 02 tập thể, 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Dịp này, có 02 tập thể, 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Tại hội nghị, có 02 tập thể, 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn do có nhiều thành tích trong năm 2023./.

Xem thêm