Đánh giá triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU:

Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong sản xuất nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 27/9, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với một số đơn vị để đánh giá tình hình triển khai, thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Qua đánh giá sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 10– NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực nông, lâm nghiệp tiếp tục có bước phát triển và giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh.

Cơ cấu nội ngành có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lâm nghiệp, bước đầu có sự liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ, tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức cao. Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tập trung, quy mô lớn, an toàn dịch bệnh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Nhiều mô hình sản xuất còn tự phát, nhỏ lẻ, chưa tạo ra được sự liên kết, phần lớn nông sản của tỉnh đều xuất bán dưới dạng thô, giá trị chưa cao. Diện tích cây lâm nghiệp thực hiện để cấp chứng chỉ FSC chưa thực hiện được. Phát triển sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh…

Tại buổi làm việc, đại diện một số ban, ngành đã phân tích, làm rõ một số nguyên nhân còn tồn tại trong tổ chức thực hiện, nhất là với các dự án liên kết sản xuất. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương khi tổ chức triển khai.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến đóng góp vào Nghị quyết.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến đóng góp vào Nghị quyết.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là dịp để các đơn vị nhìn thấy những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện Nghị quyết, có các giải pháp hiến kế để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Một nghị quyết lớn mang tính tổng thể phải được đánh giá đúng thực chất, toàn diện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là khi tỉnh đang thực hiện các dự án thuộc chương trình MTQG.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong sản xuất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từng bước đưa Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đi vào thực chất, tăng cường vai trò của HĐND tỉnh trong kiểm tra, giám sát.

Các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị lần này là cơ sở quan trọng để đóng góp vào báo cáo đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU tổ chức trong thời gian tới./.

Xem thêm