Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12)

Ngày 25/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tổ chức Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tổng kết Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2012.

Ngày 25/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tổ chức Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tổng kết Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2012.

Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) ảnh 1

Tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Kiếm - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã ôn lại truyền thống Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và đánh giá những kết quả đạt được trong Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2012.

Thực hiện Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2012, đối với các gói dịch vụ KHHGĐ, đã cung cấp dịch vụ được 5.682 trường hợp; 2.677 trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng. Kết quả thực hiện gói phòng, chống các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản đã tổ chức khám phụ khoa cho 10.669 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; điều trị bệnh phụ khoa 4.305 lượt người.

Đối với công tác truyên truyền, đã tổ chức được 245 lượt nói chuyện chuyên đề; 199 lượt buổi sinh hoạt văn nghệ, chiếu phim video; 274 chương trình phát thanh truyền hình; 211 băng zôn khẩu hiệu; 7.000 tờ rơi, tờ bướm. Đồng thời, ưu tiên tuyên truyền, vận động và tư vấn trực tiếp tại gia đình; tư vấn trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc triển khai Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2012 còn chậm, đa số các địa phương chỉ thực hiện được một lượt; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp thấp...

Để việc triển khai công tác trong năm 2013 đạt kết quả cao, ngành chức năng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban tổ chức Chiến dịch hăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ các cấp; đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông tại các vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn thực hiện chiến dịch, có kế hoạch hỗ trợ phẫu thuật viên cho tuyến cơ sở khi có yêu cầu.../.

Hoàng Anh

Xem thêm