Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) ảnh 1
 

Xem thêm