Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 10/8, Tỉnh đoàn và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tỉnh đoàn quản lý có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua”.
Quang cảnh lễ ký kết

Quang cảnh lễ ký kết

Tại hội nghị, 2 đơn vị thảo luận và thống nhất công tác phối hợp tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức các phong trào thi đua và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào của Đoàn thanh niên như: Xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và các đối tượng thuộc lĩnh vực đoàn thanh niên nói riêng. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung và các phong trào do tổ chức Đoàn- Hội- Đội phát động, triển khai. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước…./.

Xem thêm