Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn giai đoạn 2023 - 2027

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2027. 

Quang cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp

Quang cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp

Hai bên đã ký kết phối hợp với các nội dung chính gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên và nội dung chương trình phát triển thanh niên; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn và ngành Tư pháp; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật...

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Chương trình ký kết nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thông qua việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong giới trẻ.../.

Xem thêm