Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kỳ II: Định hướng phát triển nhà ở và các giải pháp thực hiện

Chính sách phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển nhà ở phải bảo đảm mục tiêu cho mọi người dân, mọi đối tượng chính sách có chỗ ở ổn định thích hợp và an toàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống…

Chính sách phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển nhà ở phải bảo đảm mục tiêu cho mọi người dân, mọi đối tượng chính sách có chỗ ở ổn định thích hợp và an toàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống…

Kỳ II: Định hướng phát triển nhà ở và các giải pháp thực hiện


Định hướng phát triển nhà ở và các giải pháp thực hiện, cụ thể, giai đoạn 2013-2015, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 22,8m2 sàn/người, trong đó đô thị là 26,3m2 sàn/người và nông thôn là 21,9m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 35%, bán kiên cố đạt 42%, nhà thiếu kiên cố 17%, nhà đơn sơ 6%. Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 167 giai đoạn 2. Giai đoạn từ 2016-2020, phấn đấu diện tích nhà ở trung bình đô thị đạt 30,6m2 sàn/người, nông thôn đạt 23,8m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 65%, nhà bán kiên cố 29%, nhà thiếu kiên cố 6%, xóa hết nhà đơn sơ và tỷ lệ nhà chung cư là 1%. Giai đoạn tầm nhìn đến 2030, phấn đấu đạt 30m2 sàn/người (bằng mục tiêu của toàn quốc), nhà ở kiên cố lên 90%, nhà ở bán kiên cố chỉ còn ở khu vực đặc biệt khó khăn.


Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình nhà ở đã được phê duyệt, tỉnh ta đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như đưa chương trình phát triển nhà ở vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, ưu tiên tập trung giải quyết nhà ở cho người có công , người nghèo và người có thu nhập thấp, chủ động dự kiến quỹ đất cho phát triển nhà ở trong các khu quy hoạch xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, kiến trúc cho nhà ở vùng có nguy cơ sạt lở cao. Trước hết cần lập, rà soát quy hoạch để thực hiện giải tỏa di dời đối với một số khu vực dân cư nằm ở ven sông, suối có nguy cơ sạt lở ngập lụt đồng thời bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện trên, chủ động tuyên truyền khuyến cáo người dân không xây dựng nhà ở trong khu vực có nhiều đường đứt gẫy địa chất hoặc các khu vực có nguy cơ sảy ra lũ quét, khu vực cần bảo vệ. Từng bước bố trí lại các khu dân cư cả ở đô thị và nông thôn theo hướng thân thiện môi trường như bố trí thêm công viên, cây xanh…


Chủ động xây dựng chính sách quản lý sử dụng và phát triển thị trường nhà ở cho các đối tượng xã hội, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thu hút, các nguồn vốn đầu tư, kêu gọi các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, điện, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, khó khăn và tạo điều kiện cho người dân cải thiện chỗ ở. Ban hành các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, thời gian xét duyệt để các dự án phát triển nhà đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.

Chủ động cân đối sử dụng các nguồn vốn từ Trung ương cấp, nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở như nguồn thu từ việc bán cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, trích tối thiểu 10% từ nguồn sử dụng đất của các dự án nhà ở thương mại, các đô thị mới trên địa bàn và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm làm giảm giá thành xây dựng.  Khuyến khích các nhà đầu tư thông qua cơ chế ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm thuế, miễn tiền sử dụng đất trong các dự án nhà ở xã hội. Thành lập Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng nhà ở xã hôi, nhà tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.                              

Đồng thời chú trọng phát triển thị trường nhà ở bằng việc áp dụng các chính sách và mô hình phát triển, quản lý nhà ở tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, tin học hóa hệ thống thông tin về nhà ở, hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.


Đối với nhà ở cho đối tượng là công nhân, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các khu công nghiệp cần rà soát, xác định nhu cầu nhà ở cho công nhân, đồng thời lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân gắn với khu công nghiệp đó với diện tích tối thiểu phải đạt 5m2/người trở lên. Riêng nhà ở cho đối tượng là học sinh các trường nội trú đã và đang được thực hiện theo Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ tập trung đầu tư cho một số trường THCS thuộc các xã khó khăn có nhu cầu ở nội trú ổn định  từ 16 học sinh trở lên.


Như vậy, để thực hiện Chương trình phát triển nhà  theo lộ trình của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và phê duyệt chương trình phát triển nhà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với đánh giá đầy đủ thực trạng tình hình nhà ở hiện nay, những yêu cầu thực tế khách quan cần thiết phải phát triển nhà ở dân cư trên toàn tỉnh, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà, tiến tới từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững./.


                                                                       Phan Quý

Xem thêm