Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận tại tổ

Chiều 26/4, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Cơ bản các đại biểu nhất trí với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và các dự thảo nghị quyết, một số đại biểu có ý kiến vào các vấn đề sau:

Đại biểu Đỗ Thị Minh Hoa, đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể thảo luận về quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế.
Đại biểu Đỗ Thị Minh Hoa, đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể thảo luận về quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế.

Về Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, một số đại biểu đề nghị xem xét lại phương pháp tính điểm đối với Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đại biểu đề nghị xem xét nâng tỷ lệ phân bổ cho Ban Dân tộc (hiện theo dự thảo là 15%)...

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị xem xét nâng tỷ lệ phân bổ cho Ban Dân tộc từ 15% lên 20% trong Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh đề nghị xem xét nâng tỷ lệ phân bổ cho Ban Dân tộc từ 15% lên 20% trong Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn các đại biểu còn nhiều ý kiến về hỗ trợ phát triển cây chè Trung du. Cơ bản các đại biểu nhất trí không cần thiết quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế. Có đại biểu đề nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi con ngựa...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu.

Về Dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, một số đại biểu băn khoăn về một số chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của Trung ương như tỷ lệ nam nữ khám sức khoẻ trước hôn nhân, tỷ lệ thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp…

Đối với các dự thảo nghị quyết khác, đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí.

Sáng mai (27/4), Kỳ họp thứ tám tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc./.

Nông Vui – Hồng Tuyến

Xem thêm