Kỳ họp thứ tám HĐND huyện Na Rì khoá XX

0:00 / 0:00
0:00

Trong 02 ngày (19 - 20/12), HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  năm 2023.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Na Rì
Quang cảnh Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Na Rì

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, trong năm 2022, toàn huyện thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đạt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch như: Tổng diện tích các cây trồng hằng năm đạt hơn 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 100% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt hơn 101% kế hoạch; trồng rừng đạt 138% kế hoạch; tổng đàn vật nuôi duy trì và phát triển ổn định, đàn đại gia súc có hơn 12.600 con; thu ngân sách tính đến 6/12 đạt 105% kế hoạch; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đánh giá sơ bộ số tiêu chí đạt là 179/285 tiêu chí/15 xã, bình quân tiêu chí mỗi xã đạt 11,9/19 tiêu chí, tiếp tục duy trì xã Kim Lư đạt xã nông thôn mới nâng cao...

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì, tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp và phát động các cơ quan, đơn vị, bà con nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì, tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp và phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Na Rỳ còn một số khó khăn như: Diện tích một số cây trồng không đạt theo kế hoạch; các khoản thu cân đối ngân sách chưa đạt; tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn triệt để. Trong công tác giảm nghèo, do không có nguồn lực hỗ trợ từ đầu năm cho hộ nghèo, cận nghèo; các dự án thuộc chương trình giảm nghèo đến cuối năm mới được phân bổ vốn nên hiện nay chưa có sản phẩm, chưa có thu nhập tăng thêm; ... trong năm còn có hộ nghèo phát sinh dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo không đạt chỉ tiêu đề ra; ...

Kỳ họp cũng đã thực hiện bầu bổ sung, kiện toàn Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Phong, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện./.

Tùng Vân

Xem thêm