Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn