Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX

Sáng 13/7, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; trình và thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng.

Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ sáu
Quang cảnh Kỳ họp.

Từ đầu năm đến nay, Chợ Đồn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành diện tích trồng cây lương thực, trồng mới 700ha rừng, đạt 125% kế hoạch giao, thành lập mới 3 hợp tác xã. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được chú trọng, bình quân toàn huyện đạt 13,5 tiêu chí/xã, hiện có 05 xã đạt 19 tiêu chí, 14 xã đạt 10 -14 tiêu chí, không có xã nào dưới 10 tiêu chí; huyện đang dồn lực cho 2 xã (Quảng Bạch, Ngọc Phái) về đích NTM trong năm nay. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhiều hoạt động văn hóa gắn với đầu tư, phát triển du lịch đang dần được khôi phục. Công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh, tổng số liều vắc xin được tiêm trên địa bàn hiện đạt trên 104.000 liều.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp vẫn tăng cao, thu ngân sách trên địa bàn chậm; tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục còn xảy ra…

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, một số chỉ tiêu vẫn cơ bản hoàn thành. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã cần tập trung vào các nhiệm vụ như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát lại công tác chuẩn bị đầu tư để khi cấp vốn triển khai kịp thời. Chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó lấy hợp tác xã làm trung tâm.

Sớm kiểm tra kế hoạch giảm nghèo của từng xã, các ngành một cách cụ thể, chi tiết để có giải pháp điều chỉnh, thực hiện hiệu quả. Tích cực tuyên truyền đến người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chợ Đồn được tỉnh bổ sung đưa vào kế hoạch phải hoàn thành huyện NTM vào năm 2025 nên ngay từ bây giờ các cấp, ngành phải chủ động, có kế hoạch để thực hiện. Tập trung quyết liệu công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực bao gồm chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, dành kinh phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp có thể quay trở lại, yêu cầu các cấp, ngành cần tích cực tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan, thực hiện tốt việc tiêm vắc xin Covid-19.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các trường học, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm bạo học đường, xâm hại tình dục. Quan tâm phát triển du lịch dựa trên các thế mạnh của địa phương. Làm tốt chức năng đại biểu HĐND trong việc giám sát các công trình, dự án, chính sách trên địa bàn.

Kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện diễn ra trong 02 ngày (13,14/7)./.

Thu Trang

Xem thêm