Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Na Rì khoá XX

Trong các ngày (11,12/7), HĐND huyện Na Rì khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện một số nội dung công tác khác. Tới dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Na Rì
Quang cảnh Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Na Rì khóa XX.

Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân toàn huyện thực hiện được hơn 5.000ha, đạt hơn 101% kế hoạch; diện tích cây ăn quả hiện có gần 850ha, đạt hơn 115% kế hoạch; tổng đàn đại gia súc hơn 9.580 con, đạt hơn 100% kế hoạch; đàn lợn trên 22.200 con, đạt hơn 101% kế hoạch; đàn gia cầm hơn 340.000 con, đạt hơn 97% kế hoạch; công tác tiêm phòng đợt 1 cơ bản đạt kế hoạch; trồng rừng được gần 600ha, đạt 120% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 23 sản phẩm OCOP, gồm 22 sản phẩm 3 sao và 01 sản phẩm 5 sao. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75/19 tiêu chí/xã; duy trì 01 xã NTM nâng cao, xã Cường Lợi đạt NTM năm 2021. Thu ngân sách được hơn 11,5 tỷ đồng, đạt hơn 52% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 05/7/2022, trên địa bàn huyện có hơn 9.430 trường hợp F0, số bệnh nhân đã khỏi bệnh là hơn 9.400 người…

Bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm huyện Na Rì còn một số hạn chế, khó khăn như: Chỉ tiêu trồng cây hồng không hạt và dong riềng không đạt kế hoạch; việc phân bổ kinh phí từ Trung ương để triển khai các mô hình dự án thuộc Chương trình MTQG còn chậm; việc rà soát các dự án còn gặp khó khăn do chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp…

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Na Rì và chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Na Rì và chỉ đạo huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp đã thảo luận, thông qua các báo cáo, tờ trình; thực hiện công tác cán bộ (bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026  đối với vị trí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng)...

Đồng chí Hoàng Văn Thiên- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì  tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; các ý kiến tại kỳ họp và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương
Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Na Rì trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm. Trong đó đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số; tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trước những biến thể mới của dịch Covid-19...

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành theo chương trình đề ra. Kỳ họp thống nhất thông qua 08 nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; các ý kiến tại Kỳ họp và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phấn đấu khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối năm, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và bế mạc Kỳ họp./.

Tùng Vân

Xem thêm