Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Ba Bể khóa XX

Trong hai ngày 20 và 21/7, HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Ba Bể khóa XX ảnh 1
Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2016.

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, hoàn thành kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt hơn 14.000 tấn, năng suất lúa xuân ước đạt 56 tạ/ha. Cây ăn quả, bí xanh thơm, rau các loại đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng bí xanh thơm đạt trên 4.800 tấn. Toàn huyện trồng mới được 578,93ha rừng, đạt 144,73% kế hoạch; tỷ lệ tiêm phòng gia súc đạt trên 94%. Huyện có 15 sản phẩm đăng ký 3 sao OCOP và 2 sản phẩm nâng hạng 4 sao cấp tỉnh; thành lập mới 07 HTX. Thu ngân sách đến hết 30/6/2021 đạt 48,5% kế hoạch. Công tác y tế, giáo dục được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản và đời sống người dân; dịch bệnh trên đàn gia súc tiếp tục bùng phát; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn xây dựng cơ bản chậm; thu ngân sách đạt thấp...

Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã Thượng Giáo hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021...

Kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND huyện về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; báo cáo về kết quả thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động của HĐND huyện; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021...

Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí La Quốc Huyên- Chánh Văn phòng UBND huyện; Phạm Văn Oanh- Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện. Sau buổi chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng của kỳ họp./.

Hà Thanh

Xem thêm