Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X: Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn