Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khóa XVIII

Trong hai ngày 24 và 25/6, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Đức Lân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Trong hai ngày 24 và 25/6, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Đức Lân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khóa XVIII ảnh 1

Kỳ họp lần này nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm; xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2014 huyện Bạch Thông đã thực hiện khá tốt những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, toàn huyện thực hiện gieo cấy được 1.088ha lúa xuân, đạt 103% kế hoạch, sản lượng ước đạt gần 6.000 tấn. Cây ngô thực hiện được 727ha, đạt 103% kế hoạch, năng suất ước đạt 42 tạ/ha. Toàn huyện trồng mới được 11,9ha cây ăn quả, 13,3ha cây hồng không hạt, thiết kế và đăng ký trồng rừng được 1.481ha, hiện nay nhân dân đang triển khai trồng.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 2 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, 8 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 6 xã đạt từ 1 đến 4 tiêu chí. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến cuối tháng 5 được hơn 6 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch, ước thực hiện đến hết tháng 6 là trên 7 tỷ đồng.

Các chính sách dân tộc được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu của năm học 2013 - 2014, chỉ đạo tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Công tác bảo trợ xã hội, giải quyết các chế độ chính sách đối với đối tượng người có công được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

6 tháng cuối năm, toàn huyện tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ xuân, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho nhân dân vùng khó khăn. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2014 - 2015. Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, quan tâm triển khai kịp thời các chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đức Lân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà huyện Bạch Thông đã đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới huyện Bạch Thông cần bám sát vào những định hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; Báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệu vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Ủy ban MTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, và những kiến nghị của cử tri. Thông qua các báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp lần này đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hà Đức Tuyến do đã chuyển công tác. Tiến hành bầu kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Hà Văn Tiến- Bí thư Huyện ủy Bạch Thông đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Trước đó, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện diễn ra vào ngày 19/6/2014, đồng chí Hà Văn Tiến- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bạch Thông đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy). Kỳ họp cũng xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với cán bộ đã nghỉ hưu. Đồng thời tiến hành bầu kiện toàn chức vụ thành viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Đồng thời xem xét, thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014./.

Hà Thanh

Xem thêm