Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Ngân Sơn

Sáng 15/12, HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá các mặt công tác năm 2022, xem xét thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX.

Năm 2022, HĐND huyện Ngân Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động được thực hiện tốt; hoạt động khảo sát, giám sát đã bám sát Luật và nghị quyết HĐND ban hành. Nhiều nội dung quan trọng đã được nghiên cứu, xem xét quyết định để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nhờ vậy, quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện Ngân Sơn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực Toàn huyện có 21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực có hạt, trồng rừng, diện tích đất ruộng, soi bãi canh tác đạt 100 triệu đồng/ha/năm, thành lập hợp tác xã…; lĩnh vực thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; các lĩnh vực văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND huyện
Các đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo cao; tỷ lệ tiêm phòng gia súc không đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, khai thác khoáng sản trái pháp luật còn xảy ra…

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương nỗ lực của huyện Ngân Sơn đạt được, đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, HĐND, UBND huyện Ngân Sơn cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nâng cao các giải pháp đã đề ra để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và các chỉ tiêu khác đã đề ra. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm công vụ, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương../.

Văn Lạ

Xem thêm