Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, thảo luận và thông qua 25 nghị quyết

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 08/12, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết. 

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên làm việc.

Các đại biểu làm việc tại Hội trường.

Các đại biểu làm việc tại Hội trường.

Thảo luận tại hội trường, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt các ý kiến thảo luận ở tổ tại phiên làm việc buổi sáng.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đại diện các sở, ngành và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa đã giải trình vì sao các dự án đầu tư công chậm tiến độ. Về việc cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh để phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Sỹ Huân làm rõ thêm những nội dung đại biểu quan tâm như việc duy trì diện tích cây dong riềng, các sản phẩm OCOP 3 sao; giải pháp trồng rừng thay thế.

Cơ bản ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo các sở, ngành và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ý kiến của các đại biểu trong thảo luận rất hữu ích, giúp đánh giá, nhìn nhận lại hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cũng như phương pháp, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Qua ý kiến của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ cân nhắc thêm về tính khả thi, sự phù hợp của các chỉ tiêu với tỉnh Bắc Kạn. Nếu chúng ta quyết tâm đặt ra chỉ tiêu cao như vậy thì nhiệm vụ, giải pháp ra sao? Ngay sau kỳ họp HĐND, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, nhằm khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh và những nội dung đã được bàn thảo, quyết nghị tại kỳ họp này vào thực tiễn.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết qua hệ thống phần mềm họp thông minh Bkav eCabinet.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết qua hệ thống phần mềm họp thông minh Bkav eCabinet.

Đối với các dự thảo nghị quyết, đại diện đơn vị soạn thảo đã tiếp thu, giải trình theo từng nội dung đại biểu quan tâm.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua các nghị quyết:

 1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn.
 2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
 3. Nghị quyết quyết định tạm giao biên chế công chức; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.
 4. Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024.
 5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp).
 6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 7. Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 9. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 10. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.
 11. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.
 12. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.
 13. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9).
 14. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1).
 15. Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.
 16. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 17. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
 18. Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6).
 19. Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh.
 20. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 21. Nghị quyết thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 22. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022.
 23. Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.
 24. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 25. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2020 đến nay.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sáng mai (09/12), Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và tiến hành bế mạc.

Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Kỳ họp đến độc giả./.

Xem thêm