Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 23/10, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X.

Cùng dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công; điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy và người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông qua bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024). Nghị quyết quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật; phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban, để HĐND tỉnh có quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri…

Đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Các đại biểu trình bày các tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp.

Các đại biểu trình bày các tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp.

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu đã chia tổ thảo luận về các nội dung trình tại Kỳ họp.

Đại biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu thảo luận tại tổ.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục chương trình làm việc, thông qua các dự thảo nghị quyết và tiến hành bế mạc./.

Xem thêm