Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X thực hiện công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 09/3, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 05 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Kỳ họp bầu bổ sung 05 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp bầu bổ sung 05 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Dương Ngọc Thuyết, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Hoàng Hà Bắc, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do thuyên chuyển công tác.

Tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với một số thành viên UBND do thuyên chuyển công tác.

Tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với một số thành viên UBND do thuyên chuyển công tác.

Kỳ họp cũng tiến hành bãi nhiệm thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ma Thế Quyên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do vi phạm khuyết điểm trong công tác.

Các đại biểu dự họp biểu quyết bãi nhiệm đối với ông Ma Thế Quyên.

Các đại biểu dự họp biểu quyết bãi nhiệm đối với ông Ma Thế Quyên.

Với 100% số phiếu tán thành, các ông, bà: Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công thương đã được HĐND tỉnh khóa X bầu vào vị trí thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Xem thêm