Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X thảo luận tại tổ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 09/3, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X chia tổ thảo luận.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X chia tổ thảo luận.

Theo đó, về Nghị quyết phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ từ nguồn năm 2022 chuyển sang và nguồn tỉnh điều hành chưa phân bổ năm 2023, các đại biểu cơ bản nhất trí, ngoài ra còn có ý kiến đó là, kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 nên phân bổ vào cuối năm…

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ. Việc tổ chức thực hiện tại cơ sở còn rất chậm và lúng túng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.

Đối với Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025, cơ bản các tổ nhất trí, tuy nhiên có ý kiến đề nghị UBND tỉnh đôn đốc UBND các huyện chủ động rà soát quy hoạch để đảm bảo bố trí đất an ninh xây dựng trụ sở Công an các xã và rà soát các điều kiện cần thiết để thuận lợi khi triển khai thực hiện…

Về Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở, lý do mở rộng diện tích Vườn Quốc gia Ba Bể, việc mở rộng ảnh hưởng như thế nào đến việc canh tác, sản xuất, đời sống của người dân trong vùng quy hoạch…

Các nghị quyết còn lại cơ bản đều được đại biểu tại các tổ thảo luận nhất trí.../.

Xem thêm