Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Ba Bể khóa XIX

Sáng 09/7, HĐND huyện Ba Bể khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng.

Sáng 09/7, HĐND huyện Ba Bể khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng.

345464
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Ba Bể, khóa XIX ( 2016-2021)

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo về công tác lãnh đạo điều hành của UBND huyện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng... Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế so sánh của huyện còn khó khăn; quy mô sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp còn nhỏ lẻ; các HTX nông nghiệp hoạt động còn kém hiệu quả…

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ba Bể đã thông qua các báo cáo của UBND huyện về quyết toán ngân sách huyện năm 2019; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế…

Trong chương trình, Kỳ họp sẽ tiến hành công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2021, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; tờ trình về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn; tờ trình xin ý kiến triển khai lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể… Đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách của một số cơ quan, đơn vị...

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Ba Bể Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong hai ngày 09,10/7/2020./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm