Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV: Các đại biểu thảo luận ở tổ