Ký chương trình phối hợp Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 09/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn ký chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" giai đoạn 2023 - 2028.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", giai đoạn 2023 - 2028 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh có 4 nội dung chính, gồm: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội về nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông, tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang có hiệu quả; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh ký chương trình phối hợp.

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh ký chương trình phối hợp.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", giai đoạn 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội cấp huyện ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", giai đoạn 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội cấp huyện ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", giai đoạn 2023 - 2028.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", giai đoạn 2023 - 2028 với một số chỉ tiêu phấn đấu chính, gồm: 100% Hội cơ sở thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; 100% cán bộ, hội viên đăng ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phấn đấu mỗi tổ chức Hội cơ sở có ít nhất 01 mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả.../.

Xem thêm