Doanh nghiệp sử dụng lao động chú trọng chăm lo Tết cho công nhân

Doanh nghiệp sử dụng lao động chú trọng chăm lo Tết cho công nhân

BBK - Sau một năm vượt khó và đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh nên một số công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động đã chú trọng chăm lo Tết cho công nhân. Mục tiêu để người lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.