Chỉ số PCI của Bắc Kạn có bước tăng đột phá

Chỉ số PCI của Bắc Kạn có bước tăng đột phá

BBK - Nếu như năm 2018, Bắc Kạn đứng thứ 60, năm 2019 và 2020 xếp hạng 59, năm 2021 đứng thứ 48, thì năm 2022 tỉnh đã đột phá vươn lên thứ hạng 35/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).