Gắn kinh doanh với thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách

Gắn kinh doanh với thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách

BBK - Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong nhiều năm liền, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm được chế độ cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.