Kinh tế - xã hội Ngân Sơn một năm vượt khó

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Ngân Sơn đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Ngân Sơn đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện được giữ ổn định, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của huyện đạt hơn 4.100ha, bằng 105% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 17.400 tấn, bằng 103% kế hoạch. Trong đó, cây lúa cả năm gieo trồng được hơn 2.100ha, sản lượng đạt hơn 9.100 tấn; diện tích cây ngô cả năm thực hiện được là 2.000ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 8.200 tấn, tăng hơn 330 tấn so với năm 2011.

Cây thuốc lá gieo trồng được hơn 610ha, năng suất đạt 18 tạ/ha, sản lượng 1.111 tấn, giá trị quy đổi bằng tiền đạt hơn 50 tỷ đồng. Cây dong riềng trồng được 100ha, đạt 100% kế hoạch, tới nay đang chuẩn bị thu hoạch. Một số cây trồng khác tuy có giảm về diện tích nhưng năng suất và sản lượng vẫn đạt kế hoạch. Công tác trồng rừng thực hiện được 1.086ha, trong đó cây mỡ là 452ha, cây thông 633ha.

Cây ngô một trong những cây trồng chính của huyện Ngân Sơn đã tăng cả về diện tích gieo trồng và năng suất.  Sản lượng đạt  hơn 8.290 tấn vượt 117% KH

Ngô là một trong những cây trồng chính của huyện, trong năm 2012 sản lượng đạt hơn 8.200 tấn, tăng hơn 330 tấn so với năm 2011.

Về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉnh sửa, bổ sung đồ án quy hoạch, đến nay có 01 xã đã thẩm định xong đồ án. Trong công tác xây dựng cơ bản, tiến độ thi công và giải ngân cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch.

Công tác quản tài nguyên, khoáng sản đã có bước chuyển biến. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của của Tỉnh uỷ về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn, huyện đã thành lập ban chỉ đạo nhằm ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn một cách có hiệu quả.

Tính tới thời điểm này công tác thu ngân sách của huyện ước thực hiện đạt hơn 14 tỷ đồng, bằng hơn 80% kế hoạch được giao. Các ngân hàng đã huy động tốt nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu vay phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác giáo dục đào tạo có sự chuyển biến tích cực. Kết quả năm học 2011 - 2012, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,2%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,7%, có 35 em đỗ vào các trường đại học theo nguyện vọng 1. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thường xuyên duy trì, các chương trình y tế như kế hoạch hoá gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm… được triển khai đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2012 vẫn còn một số hạn chế như: Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, năng suất, sản lượng cây trồng chưa cao; một số dự án, đề án phát triển cây trồng trên địa bàn còn triển khai chậm dẫn tới hiệu quả còn thấp; công tác trồng rừng không đạt kế hoạch; đàn gia súc có chiều hướng giảm mạnh...

Để việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2013 đạt kết quả cao, rút kinh nghiệm từ thực hiện nhiệm vụ của năm 2012, Ngân Sơn đã đề ra những giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để tăng năng suất, chất lượng như thâm canh lúa bằng biện pháp gieo sạ hàng, gieo thuốc lá bằng khay xốp, xây dựng các ô mẫu khuyến nông phù hợp tại các thôn vùng sâu; phát triển đàn gia súc theo hướng tăng trưởng bền vững theo quy mô trang trại hộ gia đình; thực hiện tốt công tác chăm sóc rừng và phòng, chống cháy rừng.../.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm