Quý I/2022:

Kim ngạch xuất nhập khẩu Bắc Kạn tăng so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 7,3 triệu USD, đạt 29,3% kế hoạch, tăng 166,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,8 triệu USD, tăng 267,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,5 triệu USD, tăng 29,8% so cùng kỳ năm trước. 

Gỗ dán ép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh.
Gỗ dán ép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đũa gỗ, quả mơ, gỗ dán ép; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là veneer nguyên liệu, máy móc... Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu; tăng cường xúc tiến đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn; cải cách thủ tục hành chính; phát triển thương mại điện tử, thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại./.

Anh Thúy

Xem thêm