Kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất tại huyện Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 21/9, Đoàn kiểm của tỉnh do đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Ngân Sơn về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với các đơn vị được kiểm tra.

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với các đơn vị được kiểm tra.

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND, ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, huyện Ngân Sơn đã thực hiện lập phương án sắp xếp lại 302 cơ sở nhà, đất (trong đó 207 cơ sở nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại và hoàn thành).

Trong quá trình kiểm tra, xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn không có phát sinh về lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích, tuy nhiên hiện nay còn 73 cơ sở nhà, đất còn thiếu hồ sơ cơ sở pháp lý.

Tại cuộc kiểm tra, huyện Ngân Sơn nêu một số khó khăn trong thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đất đai; các văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Mặt khác, huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng quản lý tài sản, nhà đất của địa phương chưa thật sự chặt chẽ, số liệu theo dõi chưa kịp thời, thường xuyên và sự biến động đối với việc sắp xếp, xử lý nhà đất dẫn tới tiến độ thực hiện còn chậm.

Huyện Ngân Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện nghiêm túc theo phương án đã được phê duyệt đồng thời đề nghị tỉnh thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã sau khi sáp nhập.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ của các đơn vị sử dụng tài sản, đất của huyện Ngân Sơn, Đoàn kiểm tra đề nghị huyện và các đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, diện tích đất sử dụng, mặt bằng xây dựng; số cơ sở nhà, đất phát sinh so với phương án được phê duyệt, phương án xử lý cơ sở nhà, đất cần giữ lại, điều chuyển, bán tài sản trên đất trên cơ sở phù hợp với những quy định hiện hành.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các nội dung đề nghị của các đơn vị sử dụng cơ sở nhà, đất của huyện Ngân Sơn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Xem thêm