Kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 26/4, Đoàn công tác do đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Ngân Sơn.
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại Ngân Sơn ảnh 1

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương và lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn kiểm tra việc thi công Công trình đập kênh Cốc Ngận ở thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN của các phòng, ban, đơn vị và việc quản lý thực hiện dự án, tiểu dự án thành phần của cơ quan chủ trì; việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách, dự án và các nội dung khác có liên quan; công tác phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, đi kiểm tra thực tế một số công trình, hạng mục được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại xã Hiệp Lực, gồm: Công trình đập kênh Cốc Ngận ở thôn Bó Lếch; sửa chữa nhà họp thôn Bó Lếch.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương. Thành viên đoàn công tác đã giải đáp, hướng dẫn các thắc mắc, những vấn đề còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN trên cơ sở ý kiến của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện Ngân Sơn.

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại Ngân Sơn ảnh 2

Đoàn công tác làm việc với huyện Ngân Sơn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đề nghị cùng với kế hoạch của cả giai đoạn, các phòng, ban, đơn vị thực hiện các dự án, tiểu dự án cần xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm để bảo đảm việc triển khai các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN đạt kết quả cao. Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong thực tế. Cần thành lập tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương và thường xuyên ban hành văn bản đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị..../.

Xem thêm