Kiểm tra tổng rà soát hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Ngân Sơn

Ngày 30/11, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, có buổi kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tại huyện Ngân Sơn.

Tổ kiểm tra làm việc tại huyện Ngân Sơn. ảnh 1
Tổ kiểm tra làm việc tại huyện Ngân Sơn.

Thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, huyện Ngân Sơn thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện, phân công thành viên phụ trách, hướng dẫn việc thực hiện điều tra, rà soát tại cơ sở. Tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo, hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho BCĐ các cấp và các điều tra viên; tăng cường tuyên truyền tại các cuộc họp thôn bản và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020, cuối năm 2021 huyện Ngân Sơn có 2.344 hộ nghèo, chiếm 31,4%, (giảm 1,07% so với năm 2020); 870 hộ cận nghèo, chiếm 11,65%, (giảm 1,71% so với năm 2020). Theo kết quả sơ bộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025, toàn huyện có 3.764 hộ nghèo, chiếm 50,42%; 939 hộ cận nghèo, chiếm 12,58%.

Qua kiểm tra thực tế tại 02 xã Cốc Đán, Thuần Mang, các địa phương còn gặp nhiều lúng túng trong quá trình thu thập thông tin rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do tổng rà soát theo cả hai giai đoạn với nhiều bảng biểu khác nhau; một số chỉ tiêu chấm điểm chưa hợp lý; việc giảm nghèo trên địa bàn chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai… Xã Cốc Đán còn có 7 thôn chưa có điện dẫn đến khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Một số vướng mắc trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được Tổ kiểm tra giải đáp tại buổi làm việc. Những vấn đề vượt thẩm quyền được Tổ kiểm tra tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh./.

Hà Nhung

Xem thêm