Kiểm tra thực hiện các Chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Ba Bể         

Sáng nay (07/11), đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Bể.

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Ba Bể.
Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Ba Bể.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp được đảm bảo; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có tăng trưởng; thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân; các giải pháp thu ngân sách được triển khai đồng bộ.

Công tác văn hóa, thể thao, thông tin được đảm bảo; ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 kế hoạch vốn năm 2022 là hơn 43 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 kế hoạch vốn giao năm 2022 là 3,49 tỷ đồng, huyện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ hơn 3,8 tỷ đồng, hiện các xã đang triển khai thực hiện và hoàn thiện hồ sơ giải ngân theo quy định. Đối với nguồn vốn đầu tư được phân bổ hơn 21,6 tỷ đồng, hiện các xã đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2022 huyện được tỉnh giao hơn 194 tỷ đồng, trong đó, phân cấp huyện điều hành hơn 103 tỷ đồng bằng hai nguồn là cân đối ngân sách và Chương trình MTQG, đến 31/10/2022, huyện thực hiện giải ngân được hơn 82 tỷ đồng, đạt khoảng 43% kế hoạch, dự kiến đến 31/12/2022, 31/01/2023 giải ngân 169,418 tỷ đồng/194,286 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch...

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân nguồn vốn các chương trình mà huyện Ba Bể đã đạt được từ đầu năm đến nay.

Đồng chí chỉ đạo: Cấp uỷ, chính quyền các cấp của huyện tăng cường chỉ đạo bà con tích cực thu hoạch các loại cây trồng như lúa, ngô, dong riềng để giải phóng đất làm vụ đông; tổ chức sản xuất tốt giống bí xanh thơm; chú trọng nâng cao chất lượng cây chè; tăng cường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo an toàn các biện pháp trong chăn nuôi.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm giáp hạt và dịp lễ, Tết; tiếp tục thu hút đầu tư vào du lịch, bảo vệ môi trường hồ Ba Bể; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác quy hoạch chung của huyện.

Về thực hiện các Chương trình MTQG, huyện triển khai ngay các nguồn vốn được phân bổ, cùng với đó rà soát lại thật kỹ và kiến nghị với tỉnh bằng văn bản về những vướng mắc; khẩn trương xây dựng thuyết minh cho các dự án của chương trình. Riêng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện cần phải thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa để về đích nông thôn mới theo kế hoạch; trong giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục duy trì tiến độ, chất lượng các công trình, dự án…/.

Quý Đôn

Xem thêm