Ban Chỉ đạo 472 Quân khu:

Kiểm tra kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa các xã ATK, vùng CT229

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 472 Quân khu 1 vừa tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa các xã ATK, vùng CT229 và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã Văn Lang, Lương Thượng (Na Rì).
Đoàn công tác kiểm tra thực tế các gia đình được hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế các gia đình được hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã hoàn thành 275 nhà; đang xây dựng 26 nhà tạm, nhà dột nát; dự kiến đến ngày 20/12/2023 sẽ hoàn thành. Đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hoá thôn đã tiến hành mua sắm và lắp đặt tại 76 nhà văn hoá thôn thuộc 3 huyện Chợ Đồn, Na Rì và Bạch Thông.

Kiểm tra thực tế xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa.Kiểm tra thực tế xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa.

Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 472 Quân khu đánh giá: Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ; xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; các hạng mục bảo đảm tốt.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng thiết chế văn hoá, cho các xã ATK, CT229 và xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ gia đình còn lại. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, việc triển khai thực hiện chương trình./.

Xem thêm