Kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại Ngân Sơn

Chiều 03/10, đoàn công tác của tỉnh do ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương, thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn
Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của huyện Ngân Sơn, hằng năm UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số…

Một số hoạt động nổi bật từ đầu năm đến nay như: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên về chủ đề chuyển đổi số; tại cuộc đối thoại đã nhận được 09 lượt ý kiến của đại diện thanh niên và 11 ý kiến bằng văn bản... Các nội dung liên quan đã được Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp.

Thành lập 10/10 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và thành lập thí điểm 10 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn; tổ công nghệ số cộng đồng đã được tập huấn và phổ biến để biết và sử dụng, hướng dẫn người dân sử dụng. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Huyện Ngân Sơn kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ huyện thực hiện thí điểm xã chuyển đổi số; tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đề nghị UBND tỉnh cân đối cấp kinh phí hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn để tổ hoạt động có hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương, thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh đề nghị huyện Ngân Sơn chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, ứng dụng chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nội lực; cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động học tập để làm chủ và ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác hiệu quả. 

Huyện cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để có biện pháp tháo gỡ kịp thời…

Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thực hiện hoạt động chuyển đổi số tại UBND xã Trung Hòa và Thượng Quan./.

Đình Văn

Xem thêm