Kiểm tra công vụ tại huyện Na Rì

Ngày 24/02, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra đột xuất tại các xã: Văn Vũ, Cường Lợi, Lương Thượng, Sơn Thành (Na Rì).

Ngày 24/02, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra đột xuất tại các xã: Văn Vũ, Cường Lợi, Lương Thượng, Sơn Thành (Na Rì).

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại xã Lương Thượng.
Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại xã Lương Thượng.

Tại các đơn vị được kiểm tra, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc. Các đơn vị duy trì quản lý tốt phần mềm quản lý văn bản (TDOFICE), công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công xử lý đúng thời hạn trên hồ sơ công việc.

Đoàn công tác kiểm tra và hỗ trợ xã Sơn Thành khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ TTHC do lỗi thao tác người dùng
Đoàn công tác kiểm tra và hỗ trợ xã Sơn Thành khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ TTHC do lỗi thao tác người dùng.

Đối với các nội dung còn hạn chế như: Một số văn bản tại bảng niêm yết thủ tục hành chính bị cũ, bụi bẩn; vệ sinh phòng làm việc chưa sạch sẽ, việc quản lý hồ sơ, tài liệu chưa bảo đảm an toàn... được Đoàn kiểm tra nhắc nhở và đề nghị các địa phương sớm có biện pháp khắc phục. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra và hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị chậm giải quyết tại Bộ phận “một cửa” điện tử do chủ yếu lỗi thao tác người sử dụng./.

Xuân Nghiệp
 

Xem thêm