Kiểm tra công tác thi tại huyện Ngân Sơn và Chợ Mới

 

Trong hai ngày mùng 2- 3/6/ 2014, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh  do đồng chí Lý Đức Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Ban chỉ đạo cùng các thành viên đã đến kiểm tra công tác thi tại hai huyện Ngân Sơn và Chợ Mới.

Ngày 2/6, tại huyện Ngân Sơn đoàn đã dự khai mạc và kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất tại hai hội đồng thi của huyện. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay  huyện Ngân Sơn có  290 thí sinh dự thi tại  Hội đồng thi THPT Ngân Sơn là 135 thí sinh và Hội đồng thi THPT Nà Phặc 155 thí sinh với 14 phòng thi.

n,nm,nm,n,
Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh kiểm tra tại Hội đồng thi Ngân Sơn.

Ngày 3/6, Ban chỉ  đạo kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh đã đi kiểm tra tại 3 Hội đồng thi của huyện Chợ Mới, gồm Hội đồng thi THPT Chợ Mới I với 176 thí sinh THPT dự thi, Hội đồng thi THPT Chợ Mới II có 44 thí sinh THPT và 124 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên dự thi,  Hội đồng thi THPT Yên Hân có 90 thí sinh THPT dự thi. Theo báo cáo tại Hội đồng thi Chợ Mới I, ngày thi thứ hai (3/6) có một học sinh bị ốm và đã xin đổi môn thi đảm bảo sức khỏe và thời gian thi. Hội đồng thi đã thực hiện theo đúng quy chế thi.

mnn
Kiểm tra tại Hội đồng thi huyện Chợ Mới

Kết thúc hai ngày thi, theo đánh giá của Ban chỉ đạo các thành viên của các Hội đồng coi thi đã làm việc nghiêm túc, đúng giờ, không có trường hợp vi phạm quy chế trong và ngoài phòng thi các công tác khác như bảo vệ, y tế, phục vụ, bố trí nơi nghỉ chờ thi cho thí sinh được chuẩn bị tốt. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh đã yêu cầu tất cả các Hội đồng thi thực hiện nghiêm Quy chế thi, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm