Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Pác Nặm

Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại huyện Pác Nặm.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi kiểm tra.
Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện, từ đầu năm đến nay, đơn vị ban hành 03 văn bản mới giới thiệu về các văn bản QPPL; có 03 văn bản thông báo QPPL hết hiệu lực; tiếp nhận tổng số 262 hồ sơ giải quyết TTHC; bàn giao Sổ hộ tịch cho 08 xã gồm Bộc Bố, Cổ Linh, An Thắng, Xuân La, Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Cao Tân, Bằng Thành; xử phạt vi phạm hành chính 35 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền 191 triệu đồng. Đơn vị đã tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật được 158 cuộc với hơn 8.700 lượt người tham dự, tổ chức 02 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật với 450 lượt người dự thi; UBND các xã tuyên truyền trực tiếp 160 cuộc với hơn 8.100 lượt người tham dự...

Kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả mà huyện Pác Nặm đạt được, đồng thời nêu một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề nghị huyện quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và cấp kinh phí cho cấp cơ sở; thống nhất về công tác chỉ đạo thiết lập hồ sơ ở cấp xã; chú trọng công tác tập huấn chuyên sâu cho lực lượng tham mưu công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ở cấp cơ sở./.

Thanh Hảo

Xem thêm