Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn

Sáng 16/12, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại thành phố Bắc Kạn.

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn ảnh 1
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2022, thành phố Bắc Kạn có tổng số 285/12.239 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%, giảm 47 hộ (0,43%) so với năm 2021; số hộ cận nghèo là 118 hộ, chiếm 0,96%, giảm 7 hộ (0,08%) so với năm 2021.

Thành phố Bắc Kạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giảm nghèo như: Các hộ nghèo cơ bản là đồng bào dân tộc thiểu số, một số hộ là đối tượng bảo trợ xã hội không có khả năng thoát nghèo; các hộ thoát nghèo lên cận nghèo nhưng khả năng rơi xuống nghèo rất cao nếu bị tác động của các yếu tố thiên tai, dịch bệnh, việc làm...

Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kạn đạt được trong công tác giảm nghèo năm 2022, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quá trình thực hiện đánh giá hộ nghèo ở các phường, xã đảm bảo phản ánh đúng với thực trạng của các hộ gia đình.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại xã Nông Thượng/.

Đồng Lai

Xem thêm