Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại Pác Nặm

Ngày 07/12, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 có buổi làm việc tại huyện Pác Nặm.

Tổ kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Pác Nặm tại xã Bộc Bố.
Tổ kiểm tra làm việc tại xã Bộc Bố.

Kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022 huyện Pác Nặm có 3.972 hộ nghèo, chiếm 52,48% (giảm 3,18% so với thời điểm tháng 6/2022); 1.086 hộ cận nghèo, chiếm 14,35% (giảm 0,25%).

Qua kiểm tra thực tế tại 02 xã Nhạn Môn và Bộc Bố, các địa phương còn lúng túng trong quá trình thu nhập thông tin rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới; một số chỉ tiêu như nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em chấm điểm chưa hợp lý; công tác giảm nghèo trên địa bàn chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai... Xã Nhạn Môn còn 3 thôn (Slam Vè, Nặm Khiếu, Ngảm Váng) chưa có đường, điện lưới quốc gia dẫn đến khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Huyện đề xuất các nguồn lực phục vụ cho chính sách giảm nghèo bền vững cần được bố trí hợp lý và phân bổ kịp thời để phát huy hiệu quả sử dụng; hằng năm tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương.

Tổ kiểm tra đề nghị huyện Pác Nặm tiếp tục tăng cường truyền thông về rà soát hộ nghèo, cận nghèo; kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp cơ sở, có kế hoạch, phương án kiểm tra rà soát, tập huấn, chấm điểm theo các tiêu chí, thiết lập hồ sơ dữ liệu đảm bảo chính xác để tránh sơ suất trong việc bình xét hộ nghèo; bám sát cơ sở, xác định nguyên nhân của các hộ nghèo để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Thanh Hảo

Xem thêm