Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Ngân Sơn

Sáng 13/12, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022-2025 do đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Ngân Sơn.

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Ngân Sơn năm 2022
Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Ngân Sơn năm 2022.

Theo báo cáo kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022 huyện Ngân Sơn còn tổng số hơn 3.500/7.400 hộ nghèo, bằng 47,35% (giảm 3,86%, tương đương với 276 hộ); tổng số hộ cận nghèo còn hơn 900 hộ, bằng 12,27% (tăng 0,01%, tương đương với 03 hộ).

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, phòng chuyên môn của huyện đã nêu những khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo giảm còn thấp như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; còn nhiều thôn chưa có điện lưới quốc gia, giao thông đi lại còn khó khăn; người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, muốn được diện hộ nghèo; nhiều hộ có nhân lực nhưng chưa nỗ lực, tập trung phát triển kinh tế, tạo ra việc làm…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao và chia sẻ với những khó khăn trong công tác giảm nghèo của huyện Ngân Sơn. Trong thời gian tới, huyện Ngân Sơn cần nhìn nhận, đánh giá những nguyên nhân chủ quan trong công tác giảm nghèo; cần có các giải pháp cụ thể hơn để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo; chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập đối với người dân trong độ tuổi lao động, coi đây là hướng đi quan trọng trong công tác giảm nghèo.../.

Đình Văn

Xem thêm