Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Chợ Mới

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng làm trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Chợ Mới.

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Chợ Mới ảnh 1
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022, huyện còn 1.980 hộ nghèo, bằng 19,06% (giảm 3,06%, tương đương 313 hộ) vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; tổng số hộ cận nghèo còn 1.121 hộ, bằng 10,29% (giảm 1,21%, tương đương 71 hộ).

Tại buổi làm việc với xã, huyện, các phòng chuyên môn nêu những khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo, như: Do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người lao động; các hộ nghèo trên địa bàn cơ bản là hộ dân tộc thiểu số và một số hộ là đối tượng bảo trợ xã hội không có khả năng thoát nghèo; hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công...; tài liệu, mẫu biểu phục vụ công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo cấp muộn nên ảnh hưởng đến tiến độ rà soát của địa phương; tiêu chí chấm điểm tăng lên nên một số hộ cận nghèo rơi xuống hộ nghèo, hộ nghèo phát sinh mới và tái nghèo; một số người dân vẫn có tư tưởng trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước...

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh tiếp thu các ý kiến của địa phương, đồng thời đề nghị xã, huyện tiếp tục hoàn thiện các văn bản, báo cáo để lưu giữ hồ sơ; chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức sự cần thiết của việc thoát nghèo; lưu ý phân loại các đối tượng khó thoát nghèo như già yếu, bệnh tật... để có kế hoạch cụ thể, vận động các tổ chức, các đoàn thể giúp họ thoát nghèo, ổn định đời sống./.

Lý Dũng

Xem thêm