Kiểm tra công tác GPMB tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể