Kiểm tra công tác giảm nghèo tại thành phố Bắc Kạn

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022 tại thành phố Bắc Kạn.

Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo 6 tháng năm 2022 tại xã Dương Quang
Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo 6 tháng năm 2022 tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ pháp lý cho người nghèo. Thông qua đó đã giải quyết việc làm mới cho hơn 400 lao động, đạt hơn 80% kế hoạch; có gần 7.500 người được cấp thẻ BHYT, hơn 1.500 lượt hộ nghèo được khám, chữa bệnh từ thẻ BHYT; 400 học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí; hỗ trợ cho 84 trẻ mầm non tiền ăn trưa với kinh phí 38 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho 6 hộ nghèo; phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho 335 hộ.

Để hoàn thành mục tiêu giảm 23 hộ nghèo trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,57% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2022, thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về giảm nghèo bền vững. Đồng thời tích cực trong chỉ đạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả.

Tại buổi kiểm tra, đại biểu đề nghị cần tăng cường mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo trong thực hiện các dự án giảm nghèo; phản ánh về những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện giảm nghèo với những hộ thuộc diện bảo trợ...

Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tiếp thu ý kiến của địa phương về công tác giảm nghèo để báo cáo với tỉnh, có chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới. Dịp này, Ban Chỉ đạo đi kiểm tra thực tế thực hiện công tác giảm nghèo tại xã Dương Quang./.

Duy Khánh - Hồng Anh 

Xem thêm