Kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Na Rì

Chiều 04/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Kạn do ông Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 tại huyện Na Rì.

ảnh: Đoàn công tác làm việc với UBND xã Văn Minh và UBND huyện Na Rì về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022
Đoàn công tác làm việc với UBND xã Văn Minh và UBND huyện Na Rì về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, xã Văn Minh báo cáo, xã có 10 thôn, tính đến cuối năm 2021, toàn xã còn 41,47% hộ nghèo. Trong những tháng qua, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 và thực hiện lấy địa chỉ đăng ký thoát nghèo với 11 hộ đăng ký thoát nghèo trên tổng số 14 hộ được giao; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG; phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách, giúp đỡ các thôn thực hiện… Tạo điều kiện hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 11 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2022 với tổng dư nợ hơn 941 triệu đồng. Tuy nhiên, khó khăn là giá giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trên địa bàn huyện ít cơ sở sản xuất con giống đủ điều kiện thực hiện dự án; nguồn vốn phân bổ chậm dẫn đến việc giải ngân cho các hộ thực hiện chậm, hiện nay xã vẫn chưa được giao vốn để thực hiện…

Theo báo cáo của huyện Na Rì, trong 6 tháng đầu năm huyện đã thực hiện cấp kinh phí theo Quyết định 2725/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh để thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo của năm 2021 với kinh phí 344 triệu đồng và đã phân bổ kinh phí cho xã Côn Minh và thị trấn Yến Lạc thực hiện. Dự kiến kinh phí phân bổ thực hiện các dự án chương trình giảm nghèo năm 2022 là 3.631 triệu đồng.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, từ nguồn vốn vay hỗ trợ giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm huyện đã triển khai thực hiện cho vay đối với 08 chương trình, cho hơn 676 hộ vay, với tổng số tiền đã giải ngân là trên 43 tỷ đồng; các chính sách dạy nghề; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về giáo dục đào tạo; chính sách hỗ trợ về nhà ở… thực hiện đầy đủ theo quy định.

Khó khăn trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 22 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo phát sinh, nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, hộ gia đình có người ốm đau dài ngày, khó khăn đột xuất. Tính  đến thời điểm 20/6/2022, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện có 3.975 hộ/10.183 hộ, chiếm 39,04%; hộ cận nghèo có 813 hộ, chiếm 7,98%. Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo trong năm gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực; các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chưa được phân bổ kinh phí thực hiện. Các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành chậm so với giai đoạn thực hiện nên việc xây dựng dự toán và phân bổ kinh phí chưa kịp thời so với năm ngân sách...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thời gian tới, xã Văn Minh nói riêng, huyện Na Rì nói chung cần quyết liệt hơn, quan tâm ưu tiên công tác giảm nghèo. Đồng thuận thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; tích cực phát triển kinh tế nâng cao thu nhập bằng những mô hình cây, con phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng đất đai, khí hậu của địa phương; sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất; nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.../.

Tùng Vân

Xem thêm