Kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch tại huyện Ba Bể