Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2019- 2020

Trong các ngày từ 26 đến 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tại một số trường học trên địa bàn 8 huyện, thành phố về công tác chuẩn bị cho năm học 2019 - 2020.

Trong các ngày từ 26 đến 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tại một số trường học trên địa bàn 8 huyện, thành phố về công tác chuẩn bị cho năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Sằm Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại Trường Tiểu học Như Cố, huyện Chợ Mới.
Đồng chí Sằm Văn Du- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại Trường Tiểu học Như Cố, huyện Chợ Mới.

Tại Trường Tiểu học Như Cố (Chợ Mới), lãnh đạo nhà trường đã báo cáo nhanh với Đoàn kiểm tra về tình hình chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng của trường. Theo đó, năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học Như Cố có 280 học sinh theo học với 13 lớp, gồm điểm trường chính và 2 điểm trường Bản Quất, Khuân Tèng. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh lao động dọn dẹp vệ sinh. Nhà trường thông báo học sinh tựu trường đúng ngày quy định, học sinh đến lớp đầy đủ… Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới cũng đã được nhà trường tích cực chuẩn bị.

Theo đánh giá của các Đoàn kiểm tra, nhìn chung các trường học trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp học đảm bảo xanh, sạch, đẹp; đảm bảo học sinh có đầy đủ sách giáo khoa... cho năm học mới. Tổ chức tốt các hoạt động đón học sinh đầu cấp học, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường, phổ biến nội quy, quy định của nhà trường…/.

Nông Vui

Xem thêm