Kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, không để những vụ việc nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 04/7, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Lê Dược Trung, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Vi Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp kiểm tra 89 tổ chức đảng và 320 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 17 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy giám sát thường xuyên đối với 01 tổ chức đảng về thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; UBKT cấp huyện giám sát thường xuyên tại 12 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 21 tổ chức đảng và 64 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 18 tổ chức đảng và 16 đảng viên.

Cấp ủy các cấp tỉnh Bắc Kạn đã đình chỉ sinh hoạt 01 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 38 đảng viên (khiển trách 25, cảnh cáo 10, cách chức 02, khai trừ 01). UBKT cấp huyện đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 10 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 16 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 3, khai trừ 6).

UBKT các cấp đã tiếp nhận 45 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của đảng viên và công dân; các đơn thư đã được xử lý theo quy định. UBKT Tỉnh ủy và 100% UBKT các huyện, thành ủy ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị UBKT Tỉnh ủy cuối năm tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, ban hành hướng dẫn quy trình cụ thể…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp. Đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. ảnh 4

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai đầy đủ các quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra. Coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục để công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo mục đích, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Chủ động rà soát lại chương trình 6 tháng cuối năm để kịp thời bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khả thi, đạt được hiệu quả cao nhất, hạn chế chồng chéo công tác kiểm tra của các đơn vị khác. Quá trình thực hiện phải bám sát phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, lấy việc nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa là chính, cố gắng không để những vụ việc nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn, kéo dài, làm mất uy tín của tổ chức đảng.

Tăng cường giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Nếu phát hiện sai phạm, cần tiến hành các bước xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.../.

Xem thêm