Kiểm tra các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Na Rì

Ngày 02/02, đồng chí Vi Duy Tuyến- Phó Giám đốc Sở Y tế đi kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Na Rì.

Ngày 02/02, đồng chí Vi Duy Tuyến- Phó Giám đốc Sở Y tế đi kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Na Rì.

Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt.
Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch.

Huyện Na Rì hiện có 03 chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 gồm: 01 chốt tại thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ trên tuyến QL279 tiếp giáp với huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 01 chốt tại thôn Nà Chè, xã Cường Lợi trên tuyến QL3B tiếp giáp với huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 01 chốt tại thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi giáp với xã Tân Yên, huyện Tràng Định và xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Vi Duy Tuyến- Phó Giám đốc Sở Y tế động viên, trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tại chốt tại thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi.
Đồng chí Vi Duy Tuyến- Phó Giám đốc Sở Y tế động viên, trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm dịch thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế động viên, nhắc nhở cán bộ tại các chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra chặt chẽ 24/24, kiểm soát đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn, ghi lại danh tính, địa điểm đi và điểm đến đối với những người đi qua chốt để vào địa phận huyện Na Rì; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch để tránh lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng…/.

N.V

Xem thêm