Khuyến công và xúc tiến thương mại tạo đà phát triển

0:00 / 0:00
0:00

Năm 2022, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại của tỉnh đạt kết quả khả quan. Nhất là qua các đề án đã hỗ trợ kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Đề án Hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu đã giúp HTX Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan (Na Rì) tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

Đề án Hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu đã giúp HTX Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan (Na Rì) tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

Trong năm, Trung tâm triển khai hoàn thành 13/15 đề án, nhiệm khuyến công, với tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng (02 đề án khuyến công địa phương được UBND tỉnh đồng ý dừng triển khai và điều chuyển kinh phí sang thực hiện 03 đề án khuyến công bổ sung).

Trong đó các đề án khuyến công quốc gia triển khai hoàn thành như nhóm đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu” cho các đơn vị thụ hưởng là HTX Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan (Na Rì) và HTX Văn Quyến (thành phố Bắc Kạn), với tổng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản”, đơn vị thụ hưởng HTX Yến Dương (Ba Bể), kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng.

Nhóm đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm”, đơn vị thụ hưởng HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố và HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn (Chợ Mới), Công ty TNHH Hà Diệp (thành phố Bắc Kạn), với tổng kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2022…

Đối với khuyến công địa phương, Trung tâm triển khai hoàn thành các đề án: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí”, đơn vị thụ hưởng là HTX Phi Đoàn (Bạch Thông); hoàn thành đề án tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, với 20 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận. Ngoài ra Trung tâm tham mưu tỉnh lựa chọn, đăng ký tham gia sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; kết quả 04 sản phẩm, bộ sản phẩm được Cục Công thương địa phương công nhận là Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2022...

Tuần lễ giới thiệu sản phẩm miến dong và các sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Hải phòng thu hút sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng.

Tuần lễ giới thiệu sản phẩm miến dong và các sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Hải phòng thu hút sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng.

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, năm 2022 Trung tâm triển khai hoàn thành 8/10 đề án, nhiệm vụ (02 đề án được cấp có thẩm quyền đồng ý dừng triển khai và điều chuyển kinh phí sang thực hiện các đề án giao bổ sung), với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Tiêu biểu như các hoạt động tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại Ba Bể; hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức Chương trình Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn thuộc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể, năm 2022; phối hợp tổ chức thành công gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm “ECO-GREEN VIET NAM EXPO” - Hy Lạp. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tổ chức thành công gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; Tuần lễ miến dong và sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn tại thành phố Hải Phòng…

Theo đánh giá của Sở Công thương, công tác khuyến công, tư vấn và xúc tiến thương mại trong năm 2022 đã được Trung tâm triển khai theo đúng chủ trương và định hướng phát triển công nghiệp, phát triển hàng hóa của ngành Công thương và của tỉnh. Nguồn hỗ trợ kinh phí khuyến công đã phát huy tốt vai trò “vốn mồi” góp phần khuyến khích các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất.

Các hoạt động xúc tiến thương mại triển khai có hiệu quả, đảm bảo theo chủ trương, định hướng phát triển thương mại của ngành, của tỉnh. Góp phần tạo đà cho các cơ sở CNNT phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng thị trường. Đặc biệt là trong công tác thông tin, kết nối, tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng công nghệ số và trên môi trường mạng.

Năm 2023, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ khuyến công được giao; triển khai thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm